ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Category : Nezařazené

Základní škola Velké Přítočno, Školní 49
tel.311229899, e – mail: zs.pritocno@centrum.cz

Č.j.: ZŠVP-78 /2019

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Velké Přítočno, Školní 49, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

ZŠVP – Z2/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z10/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z3/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z11/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z4/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z12/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z5/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z13/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z6/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z14/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z7/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z15/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z8/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z16/2019    PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z9/2019    PŘIJAT(A)           ZŠVP – Z18/2019    PŘIJAT(A)

U ZŠVP – Z1/2019 a ZŠVP – Z17/2019 bylo pozastaveno správní řízení.

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
O přijetí Vašeho dítěte, bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Velké Přítočno, Školní 49, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Dne 23. 4. 2019                                                               Mgr. Martina Jůzová
                                                                                                  ředitelka školy

 

 


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2018/2019 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 64 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová