ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Category : Nezařazené

Základní škola Velké Přítočno, Školní 49

tel.: 311229899, e – mail: zs.pritocno@centrum.cz

 Zápis dětí do 1. ročníku se koná:

  1. dubna 2020 od 13,00 do 16,30 hodin

S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Dotazník a žádost o přijetí budou vyplněny při zápisu.

Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je možné telefonicky nebo osobně domluvit náhradní termín s ředitelkou školy. Tel.: 311 229 899, 774 429 142

Kritéria přijímání:

  1. Spádovost ke školskému obvodu (trvalé bydliště dítěte v obci Velké Přítočno).
  2. Sourozenec, který navštěvuje 1. – 5. ročník v Základní škole ve Velkém Přítočně.
  3. Ostatní zájemci.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

  • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.
  • K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • K zápisu se dostaví i ty děti, které mají odloženou školní docházku z roku 2019.
  • V případě, že se v termínu zápisu nemůžete dostavit, učiňte tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 27. 4. 2020
  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Ve Velkém Přítočně 4. 2. 2020                   Mgr. Martina Jůzová

                                                                          ředitelka školy


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová