ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Category : Nezařazené

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Zápis dětí do 1. ročníku se koná od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pokud předání proběhne osobně, je třeba si domluvit termín předání s ředitelkou školy na telefonu 774 429 142. V žádném případě nelze akceptovat zaslání vyplněné přihlášky emailem, bez elektronického podpisu.

Proběhne pouze formální část zápisu, pokud možno bez přítomnosti ve škole, motivační část bude vynechána.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona (všechny údaje vyplníte do přihlášky). Doložení rodného listu dítěte lze provést prostou kopií dálkovým způsobem nebo prostou kopií přiloženou k přihlášce.

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 Kritéria přijímání dětí nejsou tímto opatřením dotčena.

Kritéria:

  1. Spádovost ke školskému obvodu (trvalé bydliště dítěte v obci Velké Přítočno).
  2. Sourozenec, který navštěvuje 1. – 5. ročník v Základní škole ve Velkém Přítočně.
  3. Ostatní zájemci.

 


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová