ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Category : Nezařazené

 

Základní škola Velké Přítočno, Školní 49

tel.311229899, e – mail: zs.pritocno@centrum.cz

Č.j.: ZŠVP-44 /2020

Věc: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Velké Přítočno, Školní 49, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

ZŠVP – Z1/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z10/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z2/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z11/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z3/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z12/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z4/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z13/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z5/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z14/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z6/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z15/2020 PŘIJAT(A)
ZŠVP – Z7/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z16/2020 ODKLAD ŠD
ZŠVP – Z8/2020 PŘIJAT(A) ZŠVP – Z18/2020 ODKLAD ŠD
ZŠVP – Z9/2020 PŘIJAT(A)    

U žádosti vedené pod číslem ZŠVP – Z17/2020, bylo odloženo správní řízení.

 Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, ředitelka školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
O přijetí Vašeho dítěte, bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

O odkladu školní docházky bylo rozhodnuto na základě žádosti zákonných zástupců podle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bylo vyhotoveno písemné rozhodnutí, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., které je k vyzvednutí v Základní škole ve Velkém Přítočně, po telefonické dohodě s ředitelkou školy. 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Velké Přítočno, Školní 49, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Dne 27. 4. 2020                                                        Mgr. Martina Jůzová   

                                                                                          ředitelka školy               

      


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová