Informace pro rodiče 2020/2021

Informace pro rodiče 2020/2021

Category : Nezařazené

V souvislosti s preventivními opatřeními rodiče nesmí vstupovat do budovy, pokud potřebujete konzultaci s vyučujícími, vstup je povolen pouze po předchozí domluvě s vyučujícím a v roušce. Upřednostňujte komunikaci prostřednictvím emailu.

Zahájení školního roku proběhne pro rodiče a děti 1. ročníku venku na dvoře školy.

Žáci 1. ročníku budou v prvních 14 dnech vstupovat do budovy s třídní učitelkou.

 

Organizace výuky v prvním týdnu:

 

Zahájení školního roku 1. 9.              do 8,30 h, není školní družina.

 

1. ročník 2. 9. – 3. 9. do 9,40 h
  4. 9. do 10,45 h
  7. 9. podle rozvrhu
     
2. a 3. ročník  2. 9. – 3. 9. do 10,45 h
  od 4. 9. podle rozvrhu
     
4. a 5. ročník 2. 9. do 11,40 h
  od 3. 9. podle rozvrhu

 

Obědy:

Vařit se bude od středy 2. 9.

Stravné se platí podle dosaženého věku žáka v daném školním roce. Do 10 let 25,- Kč, nad 10 let 27,- Kč. Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd. Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat 2. 9. (týká se pouze 1. ročníku).

 2. 9. – 4. 9. bude oběd v 10,45 h pro 1. a 2. ročník, v 11,15 pro 5. ročník a v 11,40 h pro 3. a 4. ročník.

Pitný režim si žáci po celý den (kromě oběda) zajišťují z hygienických důvodů sami.

Družina:

Družina zahájí provoz 2. 9.

Ranní družina a odpolední družina od 15 h bude z důvodu míchání skupin dětí probíhat v budově školy s nasazenými rouškami.

Družina se hradí v hotovosti paní Ivaně Vobořilové (750 Kč za pololetí) 4. 9. nebo 7. 9. ráno před vyučováním u vchodu do školy. Je možné platbu poslat po dětech.

Platba za druhé pololetí od 25. – 28. 1. 2021 u paní Ivany Vobořilové.

Zápisní lístek a zmocnění k vyzvedávání žáku ze ŠD je nutné vyplnit a odevzdat do družiny nejpozději 2. 9. (odchod na každý den). Změnu odchodu je nutné oznámit písemně na předepsaném formuláři, ne telefonicky. Provoz školní družiny je zajištěn od 11,40 (v prvním týdnu začíná ŠD vždy po skončení vyučování jednotlivých ročníků) do 16,20 h.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na předepsaném formuláři (ne SMS!).

Ranní družina je otevřena od 6,45 do 7,45.

Žáci 1. ročníku platí 200 Kč poplatek na hygienické potřeby (za období do konce roku 2020), možno platit společně s poplatkem za družinu.

Poplatek za družinu z období 3. – 6. 2020 bude převeden na neúčelový dar (byly nakoupeny sešity a pracovní sešity).

Potřeby:

Rouška v igelitovém sáčku, přezůvky s bílou podrážkou (pantofle ani Crocs nejsou vhodné), cvičební úbor (kraťasy i tepláky, tričko, mikina) a cvičky (ne z tržnice – kloužou), obuv na cvičení venku (ne sportovní sandály). Do družiny, na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a keramiku oblečení, které se může umazat. Vše podepsané!

Papírové kapesníky v nízké krabičce (vysoká se nevejde do lavice), nůžky, lepidlo v tyčince (Kores).

 1. a 2. ročník – pravítko (max. 20 cm).

 3., 4. a 5. ročník – pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou a kružítko.

 5. ročník – flash disk (na předmět IT)

Zahájení činnosti zájmových kroužků se prozatím odkládá a bude upřesněno dle aktuální situace v souvislosti s Covid 19. Kroužkové aktivity budou probíhat v rámci činnosti družiny.

Plánované akce:       

 11. 9. – Den sportu

 12. 10. – Drakiáda, 14 – 15 h          

V letošním roce bude opět probíhat sběr papíru (předběžně listopad, květen).

Předběžné termíny on-line třídních schůzek:

 12. 11.  2020, 14. 1. 2021, 15. 4. 2021, individuální konzultace dle potřeby a po předchozí domluvě.

 1. ročník má navíc informativní schůzku 3. 9. 2020 od 16 h na dvoře školy.

Škola v přírodě (2. – 5. ročník)

Zvažujeme náhradní termín 3. – 7. 5 2021. Vše bude upřesněno s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s Covid 19.

e-maily vyučujících:

juzovazspritocno@seznam.cz

janouskovazspritocno@seznam.cz

klaudovazspritocno@seznam.cz

kripnerovazspritocno@seznam.cz

kozakovazspritocno@seznam.cz

maternovazspritocno@seznam.cz

bohmovazspritocno@seznam.cz

voborilovazspritocno@seznam.cz


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová