Informace pro rodiče 2020/2021

Informace pro rodiče 2020/2021

Category : Nezařazené

V souvislosti s preventivními opatřeními rodiče nesmí vstupovat do budovy, pokud potřebujete konzultaci s vyučujícími, vstup je povolen pouze po předchozí domluvě s vyučujícím a v roušce. Upřednostňujte komunikaci prostřednictvím emailu.

Obědy:

Stravné se platí podle dosaženého věku žáka v daném školním roce. Do 10 let 25,- Kč, nad 10 let 27,- Kč. Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Pitný režim si žáci po celý den (kromě oběda) zajišťují z hygienických důvodů sami.

Družina:

Ranní družina a odpolední družina od 15 h bude z důvodu míchání skupin dětí probíhat v budově školy s nasazenými rouškami.

Platba za druhé pololetí od 25. – 28. 1. 2021 u paní Ivany Vobořilové.

Změnu odchodu je nutné oznámit písemně na předepsaném formuláři, ne telefonicky. Provoz školní družiny je zajištěn od 11,40 do 16,20 h.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na předepsaném formuláři (ne SMS!).

Ranní družina je otevřena od 6,45 do 7,45.

Žáci 1. ročníku platí 200 Kč poplatek na hygienické potřeby (za období do konce roku 2020), možno platit společně s poplatkem za družinu.

Poplatek za družinu z období 3. – 6. 2020 bude převeden na neúčelový dar (byly nakoupeny sešity a pracovní sešity).

Potřeby:

Rouška v igelitovém sáčku, přezůvky s bílou podrážkou (pantofle ani Crocs nejsou vhodné), cvičební úbor (kraťasy i tepláky, tričko, mikina) a cvičky (ne z tržnice – kloužou), obuv na cvičení venku (ne sportovní sandály). Do družiny, na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a keramiku oblečení, které se může umazat. Vše podepsané!

Papírové kapesníky v nízké krabičce (vysoká se nevejde do lavice), nůžky, lepidlo v tyčince (Kores).

 1. a 2. ročník – pravítko (max. 20 cm).

 3., 4. a 5. ročník – pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou a kružítko.

 5. ročník – flash disk (na předmět IT)

Zahájení činnosti zájmových kroužků se prozatím odkládá a bude upřesněno dle aktuální situace v souvislosti s Covid 19. Kroužkové aktivity budou probíhat v rámci činnosti družiny.

V letošním roce bude opět probíhat sběr papíru (předběžně listopad, květen).

Předběžné termíny on-line třídních schůzek:

 12. 11.  2020, 14. 1. 2021, 15. 4. 2021, individuální konzultace dle potřeby a po předchozí domluvě.

Škola v přírodě (2. – 5. ročník)

Zvažujeme náhradní termín 3. – 7. 5 2021. Vše bude upřesněno s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s Covid 19.

e-maily vyučujících:

juzovazspritocno@seznam.cz

janouskovazspritocno@seznam.cz

klaudovazspritocno@seznam.cz

kripnerovazspritocno@seznam.cz

kozakovazspritocno@seznam.cz

maternovazspritocno@seznam.cz

bohmovazspritocno@seznam.cz

voborilovazspritocno@seznam.cz


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová