Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Category : Nezařazené

Zápis dětí do 1. ročníku se koná:

 1. dubna 2021 od 13,00 do 16,30 hodin.

S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Dotazník a žádost o přijetí jsou ke stažení na stránkách školy, vyplněné je dodáte při zápisu.

Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je možné telefonicky nebo osobně domluvit náhradní termín s ředitelkou školy. Tel.: 311 229 899, 774 429 142.

Zápis proběhne dle epidemiologické situace prezenčně nebo na dálku. Zájemci budou včas informováni na stránkách školy a na úřední desce školy.

 

Kritéria přijímání:

 1. Spádovost ke školskému obvodu (trvalé bydliště dítěte v obci Velké Přítočno).
 2. Sourozenec v 1. – 5. ročníku v Základní škole ve Velkém Přítočně, dítě zaměstnance Základní školy Velké Přítočno.
 3. Ostatní zájemci.

 

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

 • V případě, že počet zájemců převýší počet volných míst, rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele školy, zástupce zřizovatele a zákonných zástupců dotčených dětí, pokud se na vyzvání dostaví k losování.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail: zs.pritocno@centrum.cz.

 

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od ukončení zápisu. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

 

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky vyplníte Žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, tedy děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let.
 • K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
 • K zápisu se dostaví i děti, které mají odloženou školní docházku z roku 2021.
 • V případě, že se v termínu zápisu nemůžete dostavit, učiňte tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 26. 4. 2021.
 • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • První schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční 21. 6. 2021 od 16,00 hodin v prostorách školy.

 

Ve Velkém Přítočně 17. 2. 2021             Mgr. Martina Jůzová

                                                                    ředitelka školy

 


Leave a Reply

Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová