CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Milé děti, vážení rodiče,

naše škola se zapojila do celostátní akce na podporu čtení dětem „Celé Česko čte dětem“. Předčítání dětem je dnes aktivitou bohužel trochu opomíjenou, což je škoda pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. Společně strávené chvilky u knihy, určitě nenahradí sledování televize, hra na počítači nebo tabletu, protože to je zábava, při které se nedá okamžitě reagovat na momentální situace, není čas vysvětlovat neznámá slova, a ani se nedá vracet k tomu, k čemu potřebujeme nebo chceme. Naopak pokud se z dospělých na chvilku stanou herci při předčítání dětem, a přizpůsobí svůj projev čtenému textu, určitě se takové čtení stane vyhledávanou a leckdy nezapomenutelnou zábavou J. V informačních letáčcích se dozvíte, jak číst, i jak nečíst, co všechno lze pravidelným předčítáním získat, i nabídku knih určenou pro jednotlivé věkové kategorie.

Zkuste si prosím najít trochu času a věnovat si vzájemně neopakovatelné společné chvíle…..

Rádi také uvítáme dobrovolníky ke krátkému předčítání dětem ve škole. Pokud by měl někdo z rodičů, případně dalších rodinných příslušníků zájem, informace získá u vychovatelky Ivany Böhmové. Další informace o kampani získáte na internetové adrese: www.celeceskoctedetem.

Děkuji za čas, který jste věnovali přečtení informací, věřím ve vaše „zamyšlení se“ a vymezení času pro každodenní dvacetiminutovku!

Ivana Böhmová


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2023/2024 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 75 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová