KONTAKT

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142,  311 229 899

E-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová

Číslo účtu školy: 215 548 575/0300

Kapacita školy: 80 žáků

ID datové schránky:  i4kmt2b

Provoz podatelny: pondělí – pátek 8,00 – 15,00 h

Učitelský sbor

Mgr. Martina Jůzová – ředitelka, třídní učitelka 1. ročníku (juzovazspritocno@seznam.cz)

Martina Klaudová –  třídní učitelka 2. ročníku, vychovatelka (klaudovazspritocno@seznam.cz)

Kateřina Kozáková – třídní učitelka 3. ročníku (kozakovazspritocno@seznam.cz)

Mgr. Markéta Maternová – třídní učitelka 4. ročníku, metodik prevence (maternovazspritocno@zsvp.cz)

Mgr. Ing. Eva Kripnerová – třídní učitelka 5. ročníku, zástupce pro školní poradenské pracoviště (kripnerovazspritocno@seznam.cz)

Ing. Ivana Vobořilová – učitelka, asistentka pedagoga, školní asistentka, administrativní pracovnice (voborilovazspritocno@seznam.cz)

Marina Sosinová – učitelka, vychovatelka (sosinovazspritocno@centrum.cz)

Lucie Hoser – asistentka pedagoga (hoserzspritocno@seznam.cz)

Jana Procházková – asistentka pedagoga (prochazkovazspritocno@seznam.cz)

Martina Ciplová – vychovatelka, asistentka pedagoga (ciplovazspritocno@seznam.cz)

Markéta Suchá – vedoucí školní jídelny, kuchařka

Gabriela Bauchnerová – pracovnice obchodního provozu

Kamila Moussilli – školnice, uklízečka

Marek Řezníček – správce sítě

Konzultační hodiny

1. ročník

Jůzová Martina

středa

7 – 8 h

2. ročník

Klaudová Martina

středa

7 – 8 h

3. ročník

Kozáková Kateřina

čtvrtek

13 – 14 h

4. ročník

Maternová Markéta

čtvrtek

7 – 8 h

5. ročník

Kripnerová Eva

středa

7 – 8 h

 

Sosinová Marina

čtvrtek

7 – 8 h

 

Vobořilová Ivana

pátek

7 – 8 h

Vždy po předchozí telefonické dohodě.  


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2023/2024 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 75 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová