ŠKOLNÍ DRUŽINA

 


Provoz školní družiny

Pravidelný provoz ŠD začíná 2. 9. 2020 ihned po skončení vyučování, provoz je zajištěn do 16,20 h. Kapacita školní družiny je 50 účastníků.

Ranní družina a odpolední družina od 15 h bude z důvodu míchání skupin dětí probíhat v budově školy s nasazenými rouškami.

Věnujte prosím pozornost vyplňování tiskopisů „Zmocnění k vyzvedávání dítěte“ i „Odchody žáků“, ve kterých je důležité vypsat, zda dítě odchází samo nebo v doprovodu.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na samostatném lístečku (ne SMS!).

Do školní družiny budou žáci potřebovat:

– boty a oblečení na převlečení na hřiště a vycházky přizpůsobené ročnímu období. Ani v teplém počasí děti nemohou mít pantofle, nebo dokonce žabky. Vhodné oblečení, které se může ušpinit…..
– staré tričko nebo zástěra na výtvarné a pracovní činnosti – můžeme použít stejné, které bude určeno pro vyučování
– dostatečně velkou svačinu i na odpoledne. Děti, které jsou ve škole od 6.45 – 16.20 hod, mají hlad…

Odchod žáků ze školní družiny je možný do 13:30 hodin a po 15:00 hodině.
V době od 13:30 hodin do 15:00 hodin mohou být žáci mimo budovu, případně probíhá jiný družinový program:
11.40 – 13.00 hod – hygiena, oběd, četba, odpočinková činnost
13.00 – 13.30 hod – zájmová činnost
13.30 – 15.00 hod – pobyt venku
15.00 – 16.15 hod – didaktické hry, volná, neřízená činnost

Přejeme všem úspěšný školní rok 2020 – 2021!


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová