OBJEDNÁNÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

Platba stravného

Spec. symbolTřída K platbě
—–—- —– 
1291 350,00
973 525,00
1301 525,00
874 525,00
1232 525,00
844 525,00
1311 525,00
993 525,00
1321 -625,00
1033 525,00
1331 525,00
1341 500,00
914 525,00
904 525,00
1112 525,00
934 525,00
944 525,00
884 500,00
954 525,00
1122 525,00
1073 525,00
1043 350,00
814 525,00
1003 525,00
1132 525,00
1351 -125,00
1142 525,00
1152 525,00
1371 525,00
864 525,00
1053 525,00
1252 0,00
1013 525,00
1361 525,00
804 525,00
1162 525,00
854 525,00
1172 525,00
1182 500,00
983 525,00
1063 275,00
1192 525,00
1381 500,00
1202 50,00
1212 525,00
1391 525,00
834 525,00
1222 525,00
1401 525,00
924 450,00
794 525,00
774 525,00
1411 525,00
1023 475,00
894 500,00
1421 325,00
635 567,00
784 540,00
625 513,00
615 567,00
605 567,00
595 567,00
1284 567,00
1274 567,00
575 513,00
585 567,00
565 324,00
824 567,00
555 567,00
545 567,00
535 513,00
515 486,00

Platby za obědy

Od 1.12.2017 a dále každý první pracovní den v měsíci bude na internetových stránkách školy vyvěšen přehled záloh stravného / tabulka – variabilní symbol + částka /.

Žádáme rodiče o zaslání přesné částky / dle tabulky / na účet školní jídelny,

č.ú. : 265301570/0300 vždy do 10. dne v měsíci. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Každý žák bude mít svůj / nový / variabilní symbol zapsaný v žákovské knížce. U sourozenců platících společně

uvádějte oba variab. symboly / např. 10 a 27 uvádět 1027/ a částky sečtěte.

Děkujeme za pochopení a v případě nejasností se informujte u paní vedoucí školní jídelny (Markéta Suchá).

Číslo účtu školní jídelny 

Bankovní účet pro platbu stravného je 265301570/0300.

Platbu proveďte vždy do 10. dne v měsíci.

Variabilní symbol pro platbu mají děti zapsaný v žákovské knížce a zůstává stejný po celých pět let.

Kapacita školní jídelny: 95 strávníků


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová