OBJEDNÁNÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

Platba stravného

Var. symb.TřídaK platbě
—–——–———-
972450,00
634500,00
873500,00
1231400,00
843425,00
992500,00
1032400,00
783325,00
624500,00
1241475,00
913500,00
903500,00
614475,00
604500,00
1111500,00
594500,00
933450,00
943375,00
883375,00
953500,00
574350,00
1121500,00
1072375,00
1042500,00
813425,00
1002500,00
1131500,00
584500,00
1141500,00
1151500,00
863500,00
564475,00
1052147,00
1251500,00
1012500,00
823475,00
803475,00
1161425,00
853475,00
1171475,00
1181500,00
982475,00
1062500,00
1191400,00
534475,00
1201450,00
1211450,00
833500,00
1221375,00
923400,00
793475,00
773500,00
1022500,00
893425,00
514325,00
505540,00
485486,00
475540,00
554540,00
465540,00
544540,00
455297,00

Platby za obědy

Od 1.12.2017 a dále každý první pracovní den v měsíci bude na internetových stránkách školy vyvěšen přehled záloh stravného / tabulka – variabilní symbol + částka /.

Žádáme rodiče o zaslání přesné částky / dle tabulky / na účet školní jídelny,

č.ú. : 265301570/0300 vždy do 10. dne v měsíci. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Každý žák bude mít svůj / nový / variabilní symbol zapsaný v žákovské knížce. U sourozenců platících společně

uvádějte oba variab. symboly / např. 10 a 27 uvádět 1027/ a částky sečtěte.

Děkujeme za pochopení a v případě nejasností se informujte u paní vedoucí školní jídelny (Markéta Suchá).

Číslo účtu školní jídelny 

Bankovní účet pro platbu stravného je 265301570/0300.

Platbu proveďte vždy do 10. dne v měsíci.

Variabilní symbol pro platbu mají děti zapsaný v žákovské knížce a zůstává stejný po celých pět let.

Kapacita školní jídelny: 95 strávníků


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová