OBJEDNÁNÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

Platba stravného

Var. symbolTřídaK platbě
   
1291425,00
973200,00
1301450,00
874200,00
1232200,00
844200,00
1311500,00
993175,00
1321450,00
1033200,00
1331450,00
1341425,00
1242200,00
914200,00
904200,00
1112175,00
934475,00
944475,00
884200,00
954200,00
1284500,00
1122200,00
1073200,00
1043500,00
814175,00
1003200,00
1132175,00
1351500,00
1142200,00
1152200,00
1371425,00
864500,00
105375,00
1252200,00
1013200,00
1361500,00
804200,00
1162200,00
854175,00
1172200,00
1182100,00
98325,00
1063200,00
1192150,00
1381500,00
1202-625,00
1212175,00
1391425,00
834200,00
1222200,00
1401500,00
924400,00
794200,00
774150,00
1411500,00
1023175,00
894200,00
1421500,00
635240,00
784240,00
625215,00
615365,00
605240,00
595240,00
1274540,00
575515,00
585540,00
565165,00
824240,00
555216,00
545216,00
535515,00
515515,00
   

Platby za obědy

Od 1.12.2017 a dále každý první pracovní den v měsíci bude na internetových stránkách školy vyvěšen přehled záloh stravného / tabulka – variabilní symbol + částka /.

Žádáme rodiče o zaslání přesné částky / dle tabulky / na účet školní jídelny,

č.ú. : 265301570/0300 vždy do 10. dne v měsíci. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Každý žák bude mít svůj / nový / variabilní symbol zapsaný v žákovské knížce. U sourozenců platících společně

uvádějte oba variab. symboly / např. 10 a 27 uvádět 1027/ a částky sečtěte.

Děkujeme za pochopení a v případě nejasností se informujte u paní vedoucí školní jídelny (Markéta Suchá).

Číslo účtu školní jídelny 

Bankovní účet pro platbu stravného je 265301570/0300.

Platbu proveďte vždy do 10. dne v měsíci.

Variabilní symbol pro platbu mají děti zapsaný v žákovské knížce a zůstává stejný po celých pět let.

Kapacita školní jídelny: 95 strávníků


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová