OBJEDNÁNÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY

Platba stravného

Var. sym.TřídaK platbě
—–——–———-
972375,00
634375,00
873375,00
1231375,00
843375,00
992375,00
1032375,00
783350,00
624325,00
1241375,00
913375,00
903375,00
614375,00
604375,00
1111375,00
594350,00
933375,00
943375,00
883200,00
953375,00
574325,00
1121375,00
1072375,00
1042375,00
813350,00
1002325,00
1131325,00
584350,00
1141250,00
1151375,00
863200,00
564375,00
1052350,00
1251375,00
1012375,00
823375,00
803375,00
1161375,00
853375,00
1171375,00
1181350,00
982100,00
1062375,00
1191375,00
534325,00
1201325,00
1211375,00
833375,00
1221325,00
923150,00
793350,00
773300,00
1022375,00
893325,00
514350,00
505378,00
485405,00
475216,00
554405,00
465270,00
544405,00
455405,00

Platby za obědy

Od 1.12.2017 a dále každý první pracovní den v měsíci bude na internetových stránkách školy vyvěšen přehled záloh stravného / tabulka – variabilní symbol + částka /.

Žádáme rodiče o zaslání přesné částky / dle tabulky / na účet školní jídelny,

č.ú. : 265301570/0300 vždy do 10. dne v měsíci. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Každý žák bude mít svůj / nový / variabilní symbol zapsaný v žákovské knížce. U sourozenců platících společně

uvádějte oba variab. symboly / např. 10 a 27 uvádět 1027/ a částky sečtěte.

Děkujeme za pochopení a v případě nejasností se informujte u paní vedoucí školní jídelny (Markéta Suchá).

Číslo účtu školní jídelny 

Bankovní účet pro platbu stravného je 265301570/0300.

Platbu proveďte vždy do 10. dne v měsíci.

Variabilní symbol pro platbu mají děti zapsaný v žákovské knížce a zůstává stejný po celých pět let.

Kapacita školní jídelny: 95 strávníků


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová