INFORMACE PRO RODIČE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2018/2019

Informace pro rodiče

2018/2019

 

Organizace výuky v prvním týdnu:

 

1. ročník                      4. 9.                 do 10.00 h

                                   5. 9. a 7. 9.      do 10.45 h

                                   (oběd v 10,45)

 

2. ročník                     4 .9. – 5. 9.      do 10.45 h

6. 9. a 7. 9.      do 11.40 h

 

3. ročník                     4 .9                  do 10.45 h

5. 9. a 7. 9.      do 11.40 h

 

4. ročník                     4. 9                  do 11. 40 h

                                   od 5. 9.           podle rozvrhu

 

5. ročník                     4. 9                  do 11. 40 h

                                   od 5. 9.           podle rozvrhu

 

Obědy:

Vařit se bude od úterý 4. 9.

Stravné se platí podle dosaženého věku žáka v daném školním roce. Do 10 let 23,- Kč, nad 10 let 25,- Kč. Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd. Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat 4. 9. (týká se pouze 1. ročníku).

4. 9. bude oběd v 10.45 h pro 1, 2, 3. ročník a v 11.40 h pro 4., 5. ročník

5. 9. bude oběd v 10.45 h pro 1. a 2. ročník, 11,40 h pro 3., 4. a 5. ročník.

6. a 7. bude oběd v 10,45 pro 1. a 2. ročník a v 11,40 h pro 3., 4. a 5. ročník.

 

Družina:

Družina zahájí provoz 4. 9.

Družina se hradí v hotovosti paní vychovatelce (750 Kč za pololetí).

Žáci, kteří nechodí do školní družiny a budou navštěvovat družinové kroužky1, hradí v hotovosti paní vychovatelce 100 Kč za pololetí za každý kroužek na pokrytí neinvestičních nákladů (+100 Kč na materiál – keramika).

Platba do 17. a 18. 9. 2018 a do 18. a 19. 2. 2019.

Zápisní lístek je nutné vyplnit a odevzdat do družiny do 4. 9. (odchod na každý den). Změnu odchodu je nutné oznámit písemně, ne telefonicky. Provoz školní družiny je zajištěn od 11.40 do 16.15 hodin. Ranní dozor je možný ve výjimečných případech po individuální domluvě s ředitelkou školy.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na samostatném lístečku (ne SMS!).

 

 

Potřeby:

Přezůvky s bílou podrážkou (pantofle ani Crocss nejsou vhodné), cvičební úbor (kraťasy-tepláky, tričko) a cvičky (ne z tržnice – kloužou), obuv na cvičení venku, oblečení do družiny. Vše podepsané!

Papírové kapesníky v nízké krabičce (vysoká se nevejde do lavice), nůžky, lepidlo v tyčince (Kores).

 

2. ročník – pravítko (30 cm).

3., 4. a 5. ročník – pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou a kružítko.

5. ročník – flash disk (na předmět IT)

 

Poplatek za hygienické potřeby činí 200 Kč na celý školní rok. Vybíráme 17. a 18. 9. 2018.

 

Kroužky

 

Pondělí           od 17. 9.         Keramika      1. roč.              13,00 – 13,45 h –  jednou za 14 dní

poplatek činí 100 Kč za materiál na pololetí (platba dne 17. a 18. 9. 2018 a do 18. a 19. 2. 2019 ve školní družině).

 

Úterý               od 11. 9.         Čtenářský klub 3. a 4. roč.   12,45 – 14,15 h.

                        od 18. 9.         Sportovní hry 1. a 2. třída 12,45 -13,30 h

 

Středa             od 19. 9.         Keramika 3. roč., jednou za 14 dní  13,00 – 13.45 h

poplatek činí 100 Kč za materiál na pololetí (platba dne 17. a 18. 9. 2018 a do 18. a 19. 2. 2019 ve školní družině.

 

od 26. 9.         Keramika 5. roč., jednou za 14 dní  13,00 – 13.45 h

poplatek činí 100 Kč za materiál na pololetí (platba dne 17. a 18. 9. 2018 a do 18. a 19. 2. 2019 ve školní družině).

 

Čtvrtek           od 6. 9.           Klub zábavné logiky a deskových her 5. roč. 13,15 –  14,45 h

 

                        od 20. 9.         Keramika 2. a 4. roč., jednou za 14 dní       14,00 – 14.45 h

poplatek činí 100 Kč za materiál na pololetí (platba dne 17. a 18. 9. 2018 a do 18. a 19. 2. 2019 ve školní družině).

Žáci jsou rozděleni do 2 skupin, kapacita jedné skupiny je 10 žáků.

 

Akce v září:  

                        13. 9. Divadélko z pytlíčku (ve škole)

                        20. 9. výlet Lány

 

V letošním roce bude opět probíhat sběr papíru (předběžně listopad, květen).

Ředitelské volno bude 3. a 4. 1. 2019, 9. a 10. 5. 2019.

Předběžné termíny třídních schůzek (informativní schůzky): 13. 11. 2018, 15. 1. 2019, 16. 4. 2019, individuální konzultace dle potřeby.

1. ročník má navíc informativní schůzku 5. 9. 2018 od 16 h.

Volba nového člena do rady školy proběhne 27. 9. 2018 od 7,00 do 8,00 a od 15,00 do 16,00 hodin v budově školy.


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2023/2024 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 75 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová