Omlouvání žáků

Omlouvání žáků :
V případě nemoci je třeba žáka omluvit co nejdříve. Při dlouhodobé nepřítomnosti je vhodné se domluvit s třídní učitelkou na doplnění učiva. Obědy je možné odhlásit ráno do 7,15 h.

Chcete-li žáka omluvit ze školy z rodinných důvodů, je třeba tak učinit předem. Do třech dnů nepřítomnosti se stačí domluvit s třídní učitelkou, při delší nepřítomnosti se podává písemná žádost k rukám paní ředitelky.

Pokud potřebuje, aby dítě odešlo ze školy během vyučování, je třeba, abyste ho osobně vyzvedli. Jestliže tu možnost nemáte, napište žákovi lístek s žádostí o uvolnění. V textu musí doslova být: …jsem si vědom/a toho, že za syna/dceru přebírám odpovědnost od okamžiku, kdy opustí budovu školy…


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2023/2024 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 75 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová