PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Provoz školní družiny

27. 8. 2018
 

Družina zahájí provoz 4. 9. a je pro žáky zajištěna od 11,40 h do 16,15 h.

Ranní provoz je možný ve výjimečných případech po individuální domluvě s ředitelkou školy.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na samostatném lístečku (ne SMS!).

Je nutné dětem do družiny dávat náhradní oblečení vhodné pro hry venku.


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2023/2024 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 75 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová