Author Archives: zsvelkepritocnoInformace pro rodiče 2020/2021

Category : Nezařazené

V souvislosti s preventivními opatřeními rodiče nesmí vstupovat do budovy, pokud potřebujete konzultaci s vyučujícími, vstup je povolen pouze po předchozí domluvě s vyučujícím a v roušce. Upřednostňujte komunikaci prostřednictvím emailu.

Obědy:

Stravné se platí podle dosaženého věku žáka v daném školním roce. Do 10 let 25,- Kč, nad 10 let 27,- Kč. Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd.

Pitný režim si žáci po celý den (kromě oběda) zajišťují z hygienických důvodů sami.

Družina:

Ranní družina a odpolední družina od 15 h bude z důvodu míchání skupin dětí probíhat v budově školy s nasazenými rouškami.

Platba za druhé pololetí od 25. – 28. 1. 2021 u paní Ivany Vobořilové.

Změnu odchodu je nutné oznámit písemně na předepsaném formuláři, ne telefonicky. Provoz školní družiny je zajištěn od 11,40 do 16,20 h.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na předepsaném formuláři (ne SMS!).

Ranní družina je otevřena od 6,45 do 7,45.

Žáci 1. ročníku platí 200 Kč poplatek na hygienické potřeby (za období do konce roku 2020), možno platit společně s poplatkem za družinu.

Poplatek za družinu z období 3. – 6. 2020 bude převeden na neúčelový dar (byly nakoupeny sešity a pracovní sešity).

Potřeby:

Rouška v igelitovém sáčku, přezůvky s bílou podrážkou (pantofle ani Crocs nejsou vhodné), cvičební úbor (kraťasy i tepláky, tričko, mikina) a cvičky (ne z tržnice – kloužou), obuv na cvičení venku (ne sportovní sandály). Do družiny, na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a keramiku oblečení, které se může umazat. Vše podepsané!

Papírové kapesníky v nízké krabičce (vysoká se nevejde do lavice), nůžky, lepidlo v tyčince (Kores).

 1. a 2. ročník – pravítko (max. 20 cm).

 3., 4. a 5. ročník – pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou a kružítko.

 5. ročník – flash disk (na předmět IT)

Zahájení činnosti zájmových kroužků se prozatím odkládá a bude upřesněno dle aktuální situace v souvislosti s Covid 19. Kroužkové aktivity budou probíhat v rámci činnosti družiny.

V letošním roce bude opět probíhat sběr papíru (předběžně listopad, květen).

Předběžné termíny on-line třídních schůzek:

 12. 11.  2020, 14. 1. 2021, 15. 4. 2021, individuální konzultace dle potřeby a po předchozí domluvě.

Škola v přírodě (2. – 5. ročník)

Zvažujeme náhradní termín 3. – 7. 5 2021. Vše bude upřesněno s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s Covid 19.

e-maily vyučujících:

juzovazspritocno@seznam.cz

janouskovazspritocno@seznam.cz

klaudovazspritocno@seznam.cz

kripnerovazspritocno@seznam.cz

kozakovazspritocno@seznam.cz

maternovazspritocno@seznam.cz

bohmovazspritocno@seznam.cz

voborilovazspritocno@seznam.cz


Prohlášení o přístupnosti

Category : Nezařazené

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Kontakt v případě problémů

 Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu zs.pritocno@centrum.cz , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.


Čteme dětem

Category : Nezařazené

Milí malí i velcí čtenáři,

naše účast v celostátním projektu „Celé Česko čte dětem“ pokračuje i ve školním roce 2020/2021. Opět rádi přivítáme všechny zájemce o předčítání dětem! Děti jsou při čtení pozorné, vnímavé, a rády uvidí a uslyší někoho, kdo není učitel. Také se rády chlubí ostatním tím, že jejich maminka, tatínek, babička, děda…..byli ve škole číst ostatním. Vůbec se tedy nemusíte obávat mezi nás přijít. Stačí se domluvit s třídní učitelkou Vašeho dítěte nebo s vychovatelkou v ŠD na vyhovujícím termínu, připravit četbu a udělat radost nejen svému „zlatíčku“.

Do nového školního roku přejeme všem malým i velkým čtenářům mnoho radosti a společně strávených chvil nejen při čtení!

 


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2020/2021 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 72 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová