Author Archives: zsvelkepritocno

Volba člena školské rady

Category : Nezařazené

Přípravný výbor ve složení Markéta Suchá, Ivana Vobořilová a Eva Kripnerová svolávají k volbám do školské rady oprávněné osoby – zákonné zástupce žáků ZŠ Velké Přítočno.

Volba nového člena školské rady – zástupce z řad rodičů, proběhne 29. 9. 2021, v budově Základní školy Velké Přítočno, od 7,00 – 8,00 a 12,00 – 16,20.

Lhůta pro podávání návrhů na zástupce z řad rodičů je do 13. 9. 2021.

Návrhy se jmény kandidátů můžete ukládat do poštovní schránky školy, zasílat e-mailem.

 

 

Ve Velkém Přítočně, dne 26. 8. 2021                                     Markéta Suchá

                                                                                                       Ivana Vobořilová

                                                                                                       Eva Kripnerová

 

Prohlášení o přístupnosti

Category : Nezařazené

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Kontakt v případě problémů

 Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu zs.pritocno@centrum.cz , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2021/2022 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 80 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová