Category Archives: Nezařazené

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Category : Nezařazené

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

Zápis dětí do 1. ročníku se koná od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pokud předání proběhne osobně, je třeba si domluvit termín předání s ředitelkou školy na telefonu 774 429 142. V žádném případě nelze akceptovat zaslání vyplněné přihlášky emailem, bez elektronického podpisu.

Proběhne pouze formální část zápisu, pokud možno bez přítomnosti ve škole, motivační část bude vynechána.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona (všechny údaje vyplníte do přihlášky). Doložení rodného listu dítěte lze provést prostou kopií dálkovým způsobem nebo prostou kopií přiloženou k přihlášce.

Přihlášku lze stáhnout ZDE

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 Kritéria přijímání dětí nejsou tímto opatřením dotčena.

Kritéria:

  1. Spádovost ke školskému obvodu (trvalé bydliště dítěte v obci Velké Přítočno).
  2. Sourozenec, který navštěvuje 1. – 5. ročník v Základní škole ve Velkém Přítočně.
  3. Ostatní zájemci.

 


Opatření v souvislosti s uzavřením školy

Category : Nezařazené

Vážení rodiče,

jistě víte o situaci, která nastala. Proto i po jarních prázdninách bude naše škola, školní družina i školní jídelna uzavřená.  

Výuka bude probíhat, v rámci možností, na dálku.

Na Vaši emailovou adresu Vám budou chodit informace a pokyny pro domácí výuku a to od úterý 17. 3. 2020.

Tímto vás žádáme o součinnost a poskytnutí emailových adres na adresy:

  1. ročník juzovazspritocno@seznam.cz
  2. ročník klaudovazspritocno@seznam.cz
  3. ročník janouskovazspritocno@seznam.cz
  4. a 5. ročník kripnerovazspritocno@seznam.cz

Obědy budou automaticky odhlašovány, zálohy budou převedeny na další období.

Žádost o ošetřovné se bude vydávat v budově školy a to v pondělí a v úterý od 10,00 do 16,30. Pro urychlení vydávání uveďte v mailu, zda toto potvrzení potřebujete.

 

Ve Velkém Přítočně, 12. 3. 2020


Škola v přírodě 2020

Category : Nezařazené

Na školu v přírodě pojedeme do Janova nad Nisou v termínu 4. – 7. 5. 2020.


Program na únor

Category : Nezařazené

4. 2.    Etická dílna

7. 2.    Masopustní průvod

21. 2.  Zemědělské muzeum a Technické muzeum Praha


Prohlášení o přístupnosti

Category : Nezařazené

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Kontakt v případě problémů

 Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu zs.pritocno@centrum.cz , abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.


Čteme dětem

Category : Nezařazené

Milí malí i velcí čtenáři,

naše účast v celostátním projektu „Celé Česko čte dětem“ pokračuje i ve školním roce 2019/2020. Opět rádi přivítáme všechny zájemce o předčítání dětem! Děti jsou při čtení pozorné, vnímavé, a rády uvidí a uslyší někoho, kdo není učitel. Také se rády chlubí ostatním tím, že jejich maminka, tatínek, babička, děda…..byli ve škole číst ostatním. Vůbec se tedy nemusíte obávat mezi nás přijít. Stačí se domluvit s třídní učitelkou Vašeho dítěte nebo s vychovatelkou v ŠD na vyhovujícím termínu, připravit četbu a udělat radost nejen svému „zlatíčku“.

Do nového školního roku přejeme všem malým i velkým čtenářům mnoho radosti a společně strávených chvil nejen při čtení!

 


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová