Category Archives: Nezařazené

Sběr papíru

Category : Nezařazené

V pátek 22. 11. 2019 bude na Sokolském hřišti v 7,15 h přistaven kontejner na papír. Sběr pokud možno zvažte předem.


Adventní dílna

Category : Nezařazené

Ve středu 27. 11.  se koná adventní dílna pro rodiče a děti. Vyrobit si vánoční dekorace se svými dětmi můžete mezi 15 a 18 hodinou v budově školy. 


Informace ke školnímu roku 2019/2020

Category : Nezařazené

 

Organizace výuky v prvním týdnu:

Zahájení školního roku 2. 9.              do 8,45 h, není školní družina

 1. ročník                  3. 9. – 4. 9.      do 9,40 h

                                   5. 9. – 6. 9.    do 10,45 h

2. ročník                 3 .9. – 4. 9.      do 10,45 h

                                 od 5. 9.           podle rozvrhu

3. ročník                 3 .9                  do 11,40 h

                                od 4. 9.           podle rozvrhu

  4. ročník                 3. 9                  do 11, 40 h

                                   od 4. 9.           podle rozvrhu

 5. ročník                 3. 9                  do 11, 40 h

                                   od 4. 9.           podle rozvrhu 

Obědy:

Vařit se bude od úterý 3. 9.

Stravné se platí podle dosaženého věku žáka v daném školním roce. Do 10 let 25,- Kč, nad 10 let 27,- Kč. Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny. V případě neuhrazení stravného do 10. dne v měsíci, nebude dítěti vydán oběd. Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat 3. 9. (týká se pouze 1. ročníku).

 3. 9. bude oběd v 10,45 h pro 1 a 2. ročník a v 11,40 h pro 3., 4., 5. ročník

 4. 9. bude oběd v 10,45 h pro 1. a 2. ročník, 11,40 h pro 3., 4. a 5. ročník.

 5. 9. bude oběd v 10,45 pro 1. a 2. ročník a v 11,40 h pro 3., 4. a 5. ročník.

 6. 9. bude oběd v 10,45 pro 1. a 3. ročník a v 11,40 h pro 2., 4. a 5. ročník.

Družina:

Družina zahájí provoz 3. 9.

Družina se hradí v hotovosti paní Ivaně Vobořilové (750 Kč za pololetí), ráno před vyučováním, a to do 6. 9.

Platba za druhé pololetí od 3. 2. do 7. 2. 2020 u paní Ivany Vobořilové.

Zápisní lístek a zmocnění k vyzvedávání žáku ze ŠD je nutné vyplnit a odevzdat do družiny nejpozději 3. 9. (odchod na každý den). Změnu odchodu je nutné oznámit písemně na předepsaném formuláři, ne telefonicky. Provoz školní družiny je zajištěn od 11,40 (v prvním týdnu začíná ŠD vždy po skončení vyučování jednotlivých ročníků) do 16,20 h.

Uvolňování ze školní družiny v jiný čas než je uvedený na zápisovém lístku je možné pouze na základě písemného sdělení na předepsaném formuláři (ne SMS!).

Potřeby:

Přezůvky s bílou podrážkou (pantofle ani Crocss nejsou vhodné), cvičební úbor (kraťasy i tepláky, tričko, mikina) a cvičky (ne z tržnice – kloužou), obuv na cvičení venku (ne sportovní sandály), oblečení do družiny, na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a keramiku oblečení, které se může umazat. Vše podepsané!

Papírové kapesníky v nízké krabičce (vysoká se nevejde do lavice), nůžky, lepidlo v tyčince (Kores).

1. a 2. ročník – pravítko (30 cm).

3., 4. a 5. ročník – pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou a kružítko.

5. ročník – flash disk (na předmět IT)

Poplatek za hygienické potřeby činí 200 Kč na celý školní rok. Vybíráme do 6. 9. 2019.

Kroužky (začínají od 16. 9.):

 

1. ročník

  

Pondělí

Keramika (12 – 12,45 h)

200 Kč děti zapsané do školní družiny (materiál)

300 Kč děti nezapsané do školní družiny (kroužek + materiál)

2. ročník

  

Pondělí

Vaření (13 – 14,30 h)

2 730 Kč (1 500 Kč v září, 1 230 Kč v říjnu),

14 lekcí, od 16. 9.

Čtvrtek

Keramika (13,30 – 14,15 h)

sudý týden

200 Kč děti zapsané do školní družiny (materiál)

300 Kč děti nezapsané do školní družiny

(kroužek + materiál)

 

Čtenářský (13,30 – 15 h)

lichý týden

 

3. ročník

  

Pondělí

Vaření (13 – 14,30 h)

2 730 Kč (1 500 Kč v září, 1 230 Kč v říjnu)

14 lekcí, od 16. 9.

 

Gymnastika (15 – 16 h)

 

Úterý  

Čtenářský (13,30 – 15 h)

 

Středa

Keramika (13,30 – 14,30)

200 Kč děti zapsané do školní družiny (materiál)

300 Kč děti nezapsané do školní družiny

(kroužek + materiál)

   

4. a 5. ročník

  

Pondělí

Vaření (13 – 14,30 h)

(pouze pro 4. ročník)

2 730 Kč (1 500 Kč v září, 1 230 Kč v říjnu)

14 lekcí, od 16. 9.

 

Gymnastika (15 – 16 h)

 

Úterý

Keramika (13,45 – 14,45)

200 Kč děti zapsané do školní družiny (materiál)

300 Kč děti nezapsané do školní družiny

(kroužek + materiál)

Středa

Aj konverzace (13,30-15 h)

 

Čtvrtek

Logické a deskové hry (13,30-15 h)

 

Akce v září:  

                        11. 9. – výlet na Pražský hrad – 3., 4. a 5. ročník

                        11. 9. – divadlo v MŠ – 1. a 2. ročník

                        27. 9. – důl Mayrau, Vinařice u Kladna – exkurze

V letošním roce bude opět probíhat sběr papíru (předběžně listopad, květen).

Ředitelské volno bude 29. 6. a 30. 6. 2020.

Předběžné termíny třídních schůzek (informativní schůzky): 12. 11. 2019 (15 – 17 h), 14. 1. 2020 (15 – 17 h), 21. 4. 2020 (15 – 17 h), individuální konzultace dle potřeby.

 1. ročník má navíc informativní schůzku 5. 9. 2019 od 16 h.

V letošním školním roce bude škola v přírodě pro 2. – 5. ročník.


Čteme dětem

Category : Nezařazené

Milí malí i velcí čtenáři,

naše účast v celostátním projektu „Celé Česko čte dětem“ pokračuje i ve školním roce 2019/2020. Opět rádi přivítáme všechny zájemce o předčítání dětem! Děti jsou při čtení pozorné, vnímavé, a rády uvidí a uslyší někoho, kdo není učitel. Také se rády chlubí ostatním tím, že jejich maminka, tatínek, babička, děda…..byli ve škole číst ostatním. Vůbec se tedy nemusíte obávat mezi nás přijít. Stačí se domluvit s třídní učitelkou Vašeho dítěte nebo s vychovatelkou v ŠD na vyhovujícím termínu, připravit četbu a udělat radost nejen svému „zlatíčku“.

Do nového školního roku přejeme všem malým i velkým čtenářům mnoho radosti a společně strávených chvil nejen při čtení!

 


Aktuální počet žáků

V letošním školním roce 2019/2020 naši školu v 1. – 5. ročníku navštěvuje 62 žáků.

Obrázek budovy školy

Kontakt

Adresa: Školní 49, 273 51 Velké Přítočno

Telefon: 774 429 142

e-mail: zs.pritocno@centrum.cz

Ředitelka: Mgr. Martina Jůzová